Điều chế nước rửa tay cho CBCS phòng chống dịch COVID-19

Điều chế nước rửa tay cho CBCS phòng chống dịch COVID-19
Viện Khoa học và Công nghệ ( Bộ Công an) đã điều chế nước rửa tay khô kháng khuẩn nhằm trang bị bảo hộ cho CBCS phòng chống dịch COVID-19.

Ngày 15/5, theo thông tin từ Viện Khoa học và Công nghệ ( Bộ Công an), trước tình hình dịch COVID-19 vẫn diễn biến phức tạp, để góp phần cùng cả nước chung tay phòng chống dịch COVID-19 hiệu quả, mới đây hàng ngàn chai nước rửa tay khô kháng khuẩn phòng dịch COVID-19 do CBCS của Viện tự nghiên cứu, điều chế sản xuất đã được chuyển tới tay các CBCS của Viện và Công an một số đơn vị, địa phương nhằm trang bị bảo hộ cho CBCS phòng chống dịch COVID-19.

CBCS Phòng Hóa học nghiệp vụ thuộc Viện Khoa học và Công nghệ đang điều chế nước rửa tay khô kháng khuẩn phòng dịch COVID-19.

Đây là sản phẩm do các CBCS Phòng Hóa học nghiệp vụ thuộc Viện Khoa học và Công nghệ Bộ Công an tự nghiên cứu, điều chế và sản xuất.

Những chai nước rửa tay khô kháng khuẩn sẽ được trang bị miễn phí tới toàn thể CBCS của Viện Khoa học Công nghệ, Bệnh viện 199, Ban thường vụ Đoàn Thanh niên Bộ Công an và Công an một số đơn vị địa phương trong công tác phòng chống dịch COVID-19.

Sản phẩm nước rửa tay khô kháng khuẩn nhằm trang bị bảo hộ cho CBCS phòng chống dịch COVID-19.

Bên cạnh đó, với ưu thế là đơn vị nghiên cứu khoa học, từ đề xuất của Cục Công tác Đảng và và công tác Chính trị, Cục Xây dựng và Quản lý Doanh trại Bộ Công an, Viện Khoa học và Công nghệ đã pha chế dung dịch nước rửa tay kháng khuẩn phòng chống dịch để trang cấp cho CBCS của 2 Cục.


Tác giả bài viết: P. Tâm

Nguồn tin: cand.com.vn