Thúc đẩy hợp tác giữa Bộ Công an và Bộ Khoa học và công nghệ

Thúc đẩy hợp tác giữa Bộ Công an và Bộ Khoa học và công nghệ
Bộ Khoa học công nghệ mới đây đã có buổi làm việc với Cục khoa học, chiến lựơc và lịch sử (Bộ Công an) nhằm thảo luận, xây dựng kế hoạch tổng kết Chương trình phối hợp giai đoạn 2016-2020; khảo sát, xây dựng dự thảo Chương trình phối hợp cho giai đoạn 2021-2025.

Nhằm mục đích thảo luận, xây dựng kế hoạch tổng kết Chương trình phối hợp về các hoạt động khoa học và công nghệ (KH CN) giai đoạn 2016-2020, đại diện Cục V04, Bộ Công an đã trình bày khái quát tình hình, kết quả thực hiện các nội dung chính thuộc Chương trình phối hợp giai đoạn 2016-2020, trong đó tập trung vào việc tổ chức thực hiện 2 Chương trình KH CN trọng điểm cấp bộ của Bộ Công an, gồm: Chương trình nghiên cứu ứng dụng KH CN trong phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao; Chương trình nghiên cứu ứng dụng KH CN trong phòng, chống khủng bố hóa học, sinh học và phóng xạ.

Dự kiến chương trình phối hợp cho giai đoạn 2021-2025 tập trung vào một số nội dung, gồm: Tiếp tục thực hiện Chương trình KH CN cấp bộ của Bộ Công an “Nghiên cứu ứng dụng KH CN phục vụ công tác đấu tranh, phòng, chống tội phạm ma túy giai đoạn 2019-2025”; xây dựng, tổ chức thực hiện Chương trình “Nghiên cứu ứng dụng KH CN trong phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao giai đoạn 2021-2025”.

Hai bên đã thảo luận, thống nhất một số nội dung công việc cụ thể cần triển khai trong thời gian tới, báo cáo Lãnh đạo hai Bộ để tiến tới ký kết Chương trình phối hợp giai đoạn 2021-2025, dự kiến vào tháng 10/2020.

Tác giả bài viết: Nhật Uyên

Nguồn tin: cand.com.vn