Tổng kết công tác lý luận CAND giai đoạn 2015-2020, định hướng đến năm 2025

Tổng kết công tác lý luận CAND giai đoạn 2015-2020, định hướng đến năm 2025
Ngày 1/7, Học viện Chính trị Công an nhân dân (CAND) đã tổ chức Tọa đàm khoa học “Tổng kết công tác lý luận CAND giai đoạn 2015 - 2020, định hướng công tác lý luận CAND giai đoạn 2021- 2025, tầm nhìn đến năm 2030. Trung tướng, PGS.TS Trần Vi Dân, Giám đốc Học viện Chính trị CAND chủ trì toạ đàm.


Tại buổi toạ đàm, các đại biểu đã tham luận, cung cấp luận cứ khoa học và thực tiễn, trao đổi kiến thức, kinh nghiệm, thảo luận nhằm tổng kết, đánh giá việc quán triệt, triển khai thực hiện Chỉ thị số 05/CT-BCA-V21 của Bộ trưởng Bộ Công an về Tăng cường công tác lý luận CAND trong tình hình mới, những kết quả đạt được, bài học kinh nghiệm, chỉ ra những tồn tại, hạn chế, nguyên nhân trong công tác lý luận CAND và của Học viện Chính trị CAND.

Trên cơ sở đó, đề xuất các giải pháp, định hướng đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác lý luận của Học viện; tham mưu, kiến nghị với Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an một số vấn đề về công tác lý luận CAND trong tình hình mới.

Trung tướng Trần Vi Dân, Giám đốc Học viện Chính trị CAND và các đại biểu tham dự Toạ đàm.

Phát biểu kết luận tại buổi lễ, Trung tướng, PGS.TS Trần Vi Dân khẳng định những ý kiến, đóng góp của các chuyên gia, nhà khoa học là luận cứ khoa học, thực tiễn quan trọng để Học viện Chính trị CAND hoàn thiện xây dựng báo cáo.

Đồng chí Giám đốc Học viện cũng đề nghị các đơn vị chức năng tiếp thu đầy đủ, nghiêm túc, trách nhiệm các ý kiến đóng góp của các đại biểu để tham mưu, kiến nghị với Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an chỉ đạo công an các đơn vị, địa phương tiếp tục tăng cường đổi mới, bổ sung những điểm bất cấp, không phù hợp và xây dựng các văn bản mới thay thế đáp ứng yêu cầu đòi hỏi mới của thực tiễn.

Tác giả bài viết: Hùng Quân

Nguồn tin: cand.com.vn