Công khai kế hoạch TTKS-XLVP tháng 01/2021 của Phòng Cảnh sát giao thông

Công khai kế hoạch TTKS-XLVP tháng 01/2021 của Phòng Cảnh sát giao thông
   


Nguồn tin: congan.dienbien.gov.vn