Công khai kế hoạch TTKS - XLVP tháng 10/2021 của Công an huyện Tuần Giáo

Công khai kế hoạch TTKS - XLVP tháng 10/2021 của Công an huyện Tuần Giáo
 


Nguồn tin: congan.dienbien.gov.vn