Công khai kế hoạch TTKS - XLVP tháng 12/2021 của Công an huyện Điện Biên

Công khai kế hoạch TTKS - XLVP tháng 12/2021 của Công an huyện Điện Biên
 


Nguồn tin: congan.dienbien.gov.vn