Công khai kế hoạch TTKS - XLVP tháng 9/2021 của Công an huyện Điện Biên

Công khai kế hoạch TTKS - XLVP tháng 9/2021 của Công an huyện Điện Biên
 
Nguồn tin: congan.dienbien.gov.vn