Công khai kế hoạch TTKS - XLVP tháng 9/2021 của Công an thành phố Điện Biên Phủ

Công khai kế hoạch TTKS - XLVP tháng 9/2021 của Công an thành phố Điện Biên Phủ
 


Nguồn tin: congan.dienbien.gov.vn