Công khai kế hoạch TTKS - XLVP tháng 9/2021 của Phòng Cảnh sát giao thông

Công khai kế hoạch TTKS - XLVP tháng 9/2021 của Phòng Cảnh sát giao thông
 


Nguồn tin: congan.dienbien.gov.vn