Công khai kế hoạch tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm tháng 12/2020 của Công an huyện Điện Biên

Công khai kế hoạch tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm tháng 12/2020 của Công an huyện Điện Biên