Thông báo công khai Kế hoạch TTKS - XLVP tháng 01/2023 của Công an thị xã Mường Lay

Thông báo công khai Kế hoạch TTKS - XLVP tháng 01/2023 của Công an thị xã Mường Lay
 

Nguồn tin: congan.dienbien.gov.vn