Thông báo công khai Kế hoạch TTKS - XLVP tháng 03/2023 của Công an thành phố Điện Biên Phủ

Thông báo công khai Kế hoạch TTKS - XLVP tháng 03/2023 của Công an thành phố Điện Biên Phủ
 


Nguồn tin: congan.dienbien.gov.vn