Thông báo công khai Kế hoạch TTKS - XLVP tháng 10/2022 của Công an huyện Tuần Giáo

Thông báo công khai Kế hoạch TTKS - XLVP tháng 10/2022 của Công an huyện Tuần Giáo
 

Nguồn tin: congan.dienbien.gov.vn