Thông báo công khai Kế hoạch TTKS - XLVP tháng 5/2023 của Công an huyện Nậm Pồ

Thông báo công khai Kế hoạch TTKS - XLVP tháng 5/2023 của Công an huyện Nậm Pồ