Thông báo công khai Kế hoạch TTKS - XLVP tháng 8/2022 của Công an huyện Điện Biên

Thông báo công khai Kế hoạch TTKS - XLVP tháng 8/2022 của Công an huyện Điện Biên
 

Nguồn tin: congan.dienbien.gov.vn