Thông báo công khai Kế hoạch TTKS - XLVP tháng 8/2022 của Công an huyện Điện Biên Đông

Thông báo công khai Kế hoạch TTKS - XLVP tháng 8/2022 của Công an huyện Điện Biên Đông
 


Nguồn tin: congan.dienbien.gov.vn