Thông báo công khai kế hoạch TTKS - XLVP tháng 03/2022 của Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Điện Biên

Thông báo công khai kế hoạch TTKS - XLVP tháng 03/2022 của Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Điện Biên
 

Nguồn tin: congan.dienbien.gov.vn