Thông báo công khai kế hoạch TTKS - XLVP tháng 04/2022 của Công an huyện Điện Biên Đông

Thông báo công khai kế hoạch TTKS - XLVP tháng 04/2022 của Công an huyện Điện Biên Đông
 Nguồn tin: congan.dienbien.gov.vn