Thông báo công khai kế hoạch TTKS - XLVP tháng 04/2022 của Công an huyện Mường Nhé

Thông báo công khai kế hoạch TTKS - XLVP tháng 04/2022 của Công an huyện Mường Nhé
 

Nguồn tin: congan.dienbien.gov.vn