Thông báo công khai kế hoạch TTKS - XLVP tháng 05/2022 của Công an thành phố Điện Biên Phủ

Thông báo công khai kế hoạch TTKS - XLVP tháng 05/2022 của Công an thành phố Điện Biên Phủ
 

Nguồn tin: congan.dienbien.gov.vn