Cảnh báo âm mưu, ý đồ, phương thức hoạt động của tổ chức phản động VOICE

Thời gian qua, trên mạng xã hội xuất hiện đối tượng Đào Thị Ngọc Diệp (hiện đang làm việc cho VOICE tại Philippines) móc nối với số đối tượng phản động, chống đối trong nước lập trang fanpage giáo dục “Học để hành - Shool of Activism” (SOA), https://www.facebook.com/SOA4Vietnam để “ngụy trang”; thường xuyên liên kết, đăng tải, chia sẻ thông tin về các lớp học trên nhiều hội, nhóm cộng đồng, diễn đàn học sinh, sinh viên cả nước, như: “Diễn đàn phi lợi nhuận, phi chính phủ và công tác xã hội”, “Hoạt động xã hội - Phi lợi nhuận Việt Nam”….
Thời gian qua, trên mạng xã hội xuất hiện đối tượng Đào Thị Ngọc Diệp (hiện đang làm việc cho VOICE tại Philippines) móc nối với số đối tượng phản động, chống đối trong nước lập trang fanpage giáo dục “Học để hành - Shool of Activism” (SOA), https://www.facebook.com/SOA4Vietnam để “ngụy trang”; thường xuyên liên kết, đăng tải, chia sẻ thông tin về các lớp học trên nhiều hội, nhóm cộng đồng, diễn đàn học sinh, sinh viên cả nước, như: “Diễn đàn phi lợi nhuận, phi chính phủ và công tác xã hội”, “Hoạt động xã hội - Phi lợi nhuận Việt Nam”…. Từ khi thành lập đến nay, “Học để hành - Shool of Activism” đã tổ chức hơn 10 khóa đào tạo, huấn luyện với nhiều chủ đề, lĩnh vực khác nhau như: Chính trị, pháp luật, xã hội, văn hóa và tôn giáo. Các học viên sau khi hoàn thành khóa học cơ bản, sẽ được ưu tiên tham gia các khóa học nâng cao và tham gia vào các dự án về giáo dục nhằm phát triển các mô hình “xã hội dân sự”.
Từ ngày 26/6/2022, Đào Thị Ngọc Diệp chỉ đạo số đối tượng trong nước tổ chức khóa đào tạo, huấn luyện về “học nhân quyền: Ghiền hay muộn phiền” với hình thức trực tuyến.
Đối tượng được ưu tiên tuyển chọn tham gia là học sinh, sinh viên các trường Đại học, Cao đẳng, cán bộ làm công tác Đoàn, hoạt động xã hội trong các cơ quan Đảng, Nhà nước ta…
Trong quá trình huấn luyện, các đối tượng lồng ghép, hướng dẫn cách thức hoạt động chống đối và cách đối phó với cơ quan Công an.
Các đối tượng yêu cầu các học viên đăng ký tham gia phải vượt qua 03 bước “tuyển chọn”: Phải cài đặt phần mềm, đặt “bí danh” liên lạc và tham gia khóa huấn luyện.
Tổ chức VOICE là tổ chức phản động, tiến hành các hoạt động chống Đảng, Nhà nước ta. Đề nghị cán bộ, chiến sĩ, quần chúng nhân nâng cao nhận thức cảnh giác cách mạng, không để các thế lực thù địch lợi dụng, móc nối xâm phạm ANQG./.

Tác giả bài viết: Lan Anh

Nguồn tin: congan.dienbien.gov.vn