Công an tỉnh Điện Biên phát động Cuộc thi thiết kê mô hình báo tường và triển lãm, trưng bày sản phẩm chào mừng Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Công an tỉnh Điện Biên

Thiết thực chào mừng thành công đại hội đoàn các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Công an tỉnh Điện Biên lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2022 - 2027, Công an tỉnh Điện Biên phát động cuộc thi thiết kê mô hình báo tường và triển lãm, trưng bày sản phẩm. Nội dung thiết kế báo tường: Tuyên truyền, phản ánh về những hoạt động, phong trào nổi bật; các giải pháp thiết thực, mô hình hay, cách làm sang tạo trong thực hiện công tác chuyên môn và hoạt động công tác Đoàn, phong trào thanh niên của đơn vị, địa phương; các gương điển hình tiên tiến, có thành tích xuất sắc, tiêu biểu trong công tác, chiến đấu; lịch sử truyền thống của lực lượng CAND, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh…
 

Thiết thực chào mừng thành công đại hội đoàn các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Công an tỉnh Điện Biên lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2022 - 2027, Công an tỉnh Điện Biên phát động cuộc thi thiết kê mô hình báo tường và triển lãm, trưng bày sản phẩm. Nội dung thiết kế báo tường: Tuyên truyền, phản ánh về những hoạt động, phong trào nổi bật; các giải pháp thiết thực, mô hình hay, cách làm sang tạo  trong thực hiện công tác chuyên môn và hoạt động công tác Đoàn, phong trào thanh niên của đơn vị, địa phương; các gương điển hình tiên tiến, có thành tích xuất sắc, tiêu biểu trong công tác, chiến đấu; lịch sử truyền thống của lực lượng CAND, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh…Nội dung triển lãm, trưng bày sản phẩm: Giới thiệu các sản phẩm, mô hình, cách làm sáng tạo, hiệu quả từ các công trình, phần việc thanh niên và trong thực hiện nhiệm vụ bảo vệ ANQG, TTATXH…

          Đây là đợt sinh hoạt chính trị quan trọng, sân chơi lành mạnh, bổ ích của cán bộ, đoàn viên thanh niên, phát huy sức mạnh đoàn kết, tài năng, sáng tạo của tuổi trẻ, tạo cơ hội tuyên truyền, giới thiệu và quảng bá các hoạt động, sản phẩm sáng tạo, lao động của tổ chức đoàn và đoàn viên thanh niên. Cuộc thi  cũng nhằm tuyên truyền, giáo dục sâu rộng trong cán bộ, đoàn viên thanh niên về ý nghĩa của đại hội đoàn các cấp và Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Công an tỉnh Điện Biên lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2022 - 2027; những thành tựu của tuổi trẻ Công an tỉnh đã đạt được trong nhiệm kỳ vừa qua. Qua đó, nâng cao nhận thức, trách nhiệm, vai trò của tuổi trẻ Công an Điện Biên trong triển khai thực hiện nhiệm vụ công tác Đoàn và phong trào thanh niên gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị của đơn vị./.

 

Thiết thực chào mừng thành công đại hội đoàn các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Công an tỉnh Điện Biên lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2022 - 2027, Công an tỉnh Điện Biên phát động cuộc thi thiết kê mô hình báo tường và triển lãm, trưng bày sản phẩm. Nội dung thiết kế báo tường: Tuyên truyền, phản ánh về những hoạt động, phong trào nổi bật; các giải pháp thiết thực, mô hình hay, cách làm sang tạo  trong thực hiện công tác chuyên môn và hoạt động công tác Đoàn, phong trào thanh niên của đơn vị, địa phương; các gương điển hình tiên tiến, có thành tích xuất sắc, tiêu biểu trong công tác, chiến đấu; lịch sử truyền thống của lực lượng CAND, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh…Nội dung triển lãm, trưng bày sản phẩm: Giới thiệu các sản phẩm, mô hình, cách làm sáng tạo, hiệu quả từ các công trình, phần việc thanh niên và trong thực hiện nhiệm vụ bảo vệ ANQG, TTATXH…

          Đây là đợt sinh hoạt chính trị quan trọng, sân chơi lành mạnh, bổ ích của cán bộ, đoàn viên thanh niên, phát huy sức mạnh đoàn kết, tài năng, sáng tạo của tuổi trẻ, tạo cơ hội tuyên truyền, giới thiệu và quảng bá các hoạt động, sản phẩm sáng tạo, lao động của tổ chức đoàn và đoàn viên thanh niên. Cuộc thi  cũng nhằm tuyên truyền, giáo dục sâu rộng trong cán bộ, đoàn viên thanh niên về ý nghĩa của đại hội đoàn các cấp và Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Công an tỉnh Điện Biên lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2022 - 2027; những thành tựu của tuổi trẻ Công an tỉnh đã đạt được trong nhiệm kỳ vừa qua. Qua đó, nâng cao nhận thức, trách nhiệm, vai trò của tuổi trẻ Công an Điện Biên trong triển khai thực hiện nhiệm vụ công tác Đoàn và phong trào thanh niên gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị của đơn vị./.

Lan Anh

 

Tác giả bài viết: Lan Anh

Nguồn tin: congan.dienbien.gov.vn