Phát động đợt thi đua 90 ngày đêm cấp hộ chiếu phổ thông không gắn chip điện tử cho công dân

Phát động đợt thi đua 90 ngày đêm cấp hộ chiếu phổ thông không gắn chip điện tử cho công dân
Nhằm triển khai thực hiện có hiệu quả Đề án “Phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030” trong CAND và hướng tới kỷ niệm 70 năm Ngày thành lập lực lượng Quản lý xuất nhập cảnh (13/5/1953-13/5/2023), Phòng Quản lý Xuất nhập cảnh, Công an tỉnh Điện Biên đã tổ chức đợt thi đua 90 ngày đêm cấp hộ chiếu phổ thông không gắn chip điện tử cho công dân. Với phương châm hành động “Công khai, minh bạch, nhanh chóng, tiện lợi, giảm chi phí, tiết kiệm thời gian”. Đợt thi đua 90 ngày đêm cấp hộ chiếu phổ thông không gắn chip điện tử cho công dân sẽ được triển khai từ ngày 20/6/2022 đến ngày 20/9/2022.
Nhằm triển khai thực hiện có hiệu quả Đề án “Phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030” trong CAND và hướng tới kỷ niệm 70 năm Ngày thành lập lực lượng Quản lý xuất nhập cảnh (13/5/1953-13/5/2023), Phòng Quản lý Xuất nhập cảnh, Công an tỉnh Điện Biên đã tổ chức đợt thi đua 90 ngày đêm cấp hộ chiếu phổ thông không gắn chip điện tử cho công dân.
Với phương châm hành động “Công khai, minh bạch, nhanh chóng, tiện lợi, giảm chi phí, tiết kiệm thời gian”. Đợt thi đua 90 ngày đêm cấp hộ chiếu phổ thông không gắn chip điện tử cho công dân sẽ được triển khai từ ngày 20/6/2022 đến ngày 20/9/2022.
 Nội dung, chỉ tiêu thi đua được cụ thể hóa bằng những việc làm, khẩu hiệu cụ thể, như: Thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ công tác chuyên môn với tinh thần tất cả “Vì Nhân dân phục vụ”. Tập trung cao độ tiếp nhận giải quyết cấp hộ chiếu phổ thông theo mẫu mới, bảo đảm nhanh chóng, thuận lợi, đúng quy định; trong đó chú trọng công tác tuyên truyền, hướng dẫn công dân sử dụng dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 cấp hộ chiếu phổ thông không gắn chip điện tử ở trong nước để đảm bảo công khai, minh bạch, nhanh chóng, tiện lợi, giảm chi phí, tiết kiệm thời gian cho nhân dân.
Đợt thi đua 90 ngày đêm cấp hộ chiếu phổ thông không gắn chip điện tử cho công dân là hoạt động có ý nghĩa chính trị sâu sắc, trực tiếp phục vụ Nhân dân; đây là một trong những hoạt động thiết thực chào mừng 70 năm Ngày thành lập lực lượng Quản lý xuất nhập cảnh. Đặc biệt, nhằm triển khai thực hiện có hiệu quả các chỉ tiêu, nhiệm vụ Bộ Công an giao, tạo sự chuyển biến về chất lượng trong thực hiện nhiệm vụ chính trị; phòng chống tiêu cực, tham nhũng liên quan đến việc cấp hộ chiếu phổ thông của lực lượng Quản lý xuất nhập cảnh; góp phần xây dựng hình ảnh đẹp về người chiến sỹ CAND trong lòng Nhân dân./.
 

CBCS phòng Quản lý Xuất nhập cảnh cấp hộ chiếu cho công dân đảm bảo chính xác, đúng quy trình

Tác giả bài viết: Lan Anh

Nguồn tin: congan.dienbien.gov.vn