Tập huấn chuyên sâu Luật bảo vệ môi trường năm 2020

Tập huấn chuyên sâu Luật bảo vệ môi trường năm 2020
​Ngày 22/4, Cục Cảnh sát phòng chống tội phạm về môi trường (Bộ Công an) tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc tập huấn chuyên sâu về Luật Bảo vệ môi trường (năm 2020) và các văn bản hướng dẫn thi hành. Tại điểm cầu Công an Điện Biên có tập thể lãnh đạo, CBCS Phòng Cảnh sát môi trường Công an tỉnh; lãnh đạo và chỉ huy các Đội công tác có chức năng phòng chống tội phạm về môi trường Công an các huyện, thị xã, thành phố tham gia tập huấn.
Ngày 22/4, Cục Cảnh sát phòng chống tội phạm về môi trường (Bộ Công an) tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc tập huấn chuyên sâu về Luật Bảo vệ môi trường (năm 2020) và các văn bản hướng dẫn thi hành. Tại điểm cầu Công an Điện Biên có tập thể lãnh đạo, CBCS Phòng Cảnh sát môi trường Công an tỉnh; lãnh đạo và chỉ huy các Đội công tác có chức năng phòng chống tội phạm về môi trường Công an các huyện, thị xã, thành phố tham gia tập huấn.
Luật Bảo vệ môi trường năm 2020 có 16 chương, 171 điều, được kỳ họp thứ X, Quốc hội khóa XIV thông qua ngày 17/11/2020, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2022, quy định về hoạt động bảo vệ môi trường; quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cộng đồng dân cư, hộ gia đình và cá nhân trong hoạt động bảo vệ môi trường. Các đại biểu cũng đã được tiếp thu các quan điểm chỉ đạo xuyên suốt của Đảng, Nhà nước trong lĩnh vực bảo vệ môi trường, công tác bảo vệ môi trường, trong đó có việc hoàn thiện hệ thống pháp luật về bảo vệ môi trường, nhấn mạnh đến trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức, cá nhân trong việc bảo vệ môi trường; giới thiệu những điểm mới của Luật Bảo vệ môi trường (năm 2020) so với Luật Bảo vệ môi trường (năm 2014); công tác phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm, vi phạm pháp luật về bảo vệ môi trường…
 

Toàn cảnh Hội nghị

Tác giả bài viết: Văn Hiển

Nguồn tin: congan.dienbien.gov.vn