Thông báo nhanh kết quả hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương khoá XIII

Thông báo nhanh kết quả hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương khoá XIII
​Chiều ngày 17/05, Đảng uỷ Công an Trung ương tổ chức Hội nghị thông báo nhanh kết quả Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương khoá XIII theo hình thức trực tuyến. Tại điểm càu Công an Điện Biên có các đồng chí trong Đảng uỷ, Ban Giám đốc Công an tỉnh; Trưởng các phòng và tương đương; Bí thư Đoàn Thanh niên, Chủ tịch Hội phụ nữ Công an tỉnh; lãnh đạo các huyện, thị xã, thành phố; các đồng chí Đội trưởng, Trưởng Công an các phường, xã.
Chiều ngày 17/05, Đảng uỷ Công an Trung ương tổ chức Hội nghị thông báo nhanh kết quả Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương khoá XIII theo hình thức trực tuyến. Tại điểm càu Công an Điện Biên có các đồng chí trong Đảng uỷ, Ban Giám đốc Công an tỉnh; Trưởng các phòng và tương đương; Bí thư Đoàn Thanh niên, Chủ tịch Hội phụ nữ Công an tỉnh; lãnh đạo các huyện, thị xã, thành phố; các đồng chí Đội trưởng, Trưởng Công an các phường, xã.

Toàn cảnh hội nghị
 
Diễn ra từ ngày 4 đến 10-5 tại Hà Nội, Hội nghị Trung ương 5, khóa XIII  đã đưa ra thảo luận và cho ý kiến vào 03 vấn đề liên quan đến đổi mới chính sách, pháp luật về đất đai trong thời kỳ đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới; nông nghiệp, nông dân, nông thôn; tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể; 04 vấn đề liên quan đến công tác xây dựng, chỉnh đốn và kiểm tra, giám sát thi hành kỷ luật trong Đảng. Hội nghị cũng đưa ra bàn thảo Đề án thành lập Ban Chỉ đạo cấp tỉnh về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực và nghe báo cáo chuyên đề xung đột Nga - Ukraine tác động quốc tế và những vấn đề đặt ra.
Các đại biểu tham dự hội nghị đã phát huy tốt tinh thần trách nhiệm, dân chủ, tích cực tham gia thảo luận, đóng góp nhiều ý kiến có giá trị vào các tờ trình, báo cáo, đề án. Nổi bật là, đánh giá và thống nhất cao về các giải pháp, chủ trương, định hướng tiếp tục đổi mới, hoàn thiện và tổ chức thực hiện tốt hơn nữa luật pháp, chính sách về đất đai, trước hết là sửa đổi, bổ sung Luật Đất đai năm 2013 và các luật pháp có liên quan. Đặc biệt là những hạn chế, yếu kém liên quan đến công tác quy hoạch, kế hoạch sử dụng và quản lý đất đai. Quan tâm phát triển hài hòa, gắn kết chặt chẽ giữa các loại hình sản xuất kinh doanh gắn với quá trình đô thị hóa theo hướng "nông nghiệp sinh thái, nông thôn hiện đại, nông dân văn minh"…Chú trọng việc xây dựng tổ chức cơ sở đảng trong sạch, vững mạnh. Xác định việc nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên là nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên, liên tục, là trách nhiệm của các cấp ủy đảng, đảng viên, góp phần củng cố niềm tin của nhân dân đối với Đảng, thực hiện thành công sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa…
Kết thúc hội nghị, Đảng ủy Công an Trung ương yêu cầu, cấp ủy, chỉ huy các cơ quan, đơn vị tập trung thực hiện tuyên truyền kết quả Hội nghị Trung ương 5, khóa XIII, tới toàn thể cán bộ, đảng viên và quần chúng trong Công an tỉnh nhằm thống nhất về nhận thức, hành động và tổ chức thực hiện các Nghị quyết của Hội nghị Trung ương 5, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng./.

Tác giả bài viết: Văn Hiển

Nguồn tin: congan.dienbien.gov.vn