Tiếp tục nâng cao hiệu quả quản lý cư trú, quản lý ngành nghề đầu tư, kinh doanh có điều kiện về ANTT

Tiếp tục nâng cao hiệu quả quản lý cư trú, quản lý ngành nghề đầu tư, kinh doanh có điều kiện về ANTT
Thời gian qua, Công an tỉnh tiếp tục nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý nhà nước về TTATXH, nhất là quản lý cư trú, quản lý các ngành nghề đầu tư, kinh doanh có điều kiện về ANTT. Đã tổ chức kiểm tra, phúc tra công tác triển khai thi hành Luật Cư trú năm 2020 và công tác làm sạch dữ liệu dân cư tại các huyện Điện Biên, Điện Biên Đông, Tuần Giáo, Tủa Chùa; tiếp tục thực hiện tốt việc cấp CCCD cho cán bộ, công chức và nhân dân trên địa bàn. Trong tuần, đã thu nhận 1.357 hồ sơ CCCD, trong đó cấp mới 1.257; cấp đổi 90,c ấp lại 10; đồng bộ dữ liệu 857 hồ sơ cấp CCCD về cục Cảnh sát QLHC về TTXH theo quy định; vận động nhân dân giao nộp 27 khẩu súng các loại, 01 quả đạn pháo 120mm, 01 quả bom hoa cải, 01 quả lựu đạn.
Thời gian qua, Công an tỉnh tiếp tục nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý nhà nước về TTATXH, nhất là quản lý cư trú, quản lý các ngành nghề đầu tư, kinh doanh có điều kiện về ANTT.
Đã tổ chức kiểm tra, phúc tra công tác triển khai thi hành Luật Cư trú năm 2020 và công tác làm sạch dữ liệu dân cư tại các huyện Điện Biên, Điện Biên Đông, Tuần Giáo, Tủa Chùa; tiếp tục thực hiện tốt việc cấp CCCD cho cán bộ, công chức và nhân dân trên địa bàn. Trong tuần, đã thu nhận 1.357 hồ sơ CCCD, trong đó cấp mới 1.257; cấp đổi 90,c ấp lại 10; đồng bộ dữ liệu 857 hồ sơ cấp CCCD về cục Cảnh sát QLHC về TTXH theo quy định; vận động nhân dân giao nộp 27 khẩu súng các loại, 01 quả đạn pháo 120mm, 01 quả bom hoa cải, 01 quả lựu đạn.
 
Description: C:\Users\ADMIN\Desktop\123\5.jpg
Công an tỉnh tiếp tục nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý nhà nước về TTATXH
 
 
 

Tác giả bài viết: An ninh Điện Biên

Nguồn tin: congan.dienbien.gov.vn