UBND phường Tân Thanh tổng kết cụm liên kết ANTT

UBND phường Tân Thanh tổng kết cụm liên kết ANTT
Trong năm qua, phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ trên địa bàn phường Tân Thanh luôn được cấp ủy, chính quyền phường quan tâm chỉ đạo sát sao, nhiều mô hình phòng chống tội phạm được xây dựng, củng cố và phát huy hiệu quả. Trên địa bàn phường đã xây dựng 4 cụm liên kết ANTT giữa các tổ dân phố với các cơ quan, đơn vị, trường học, doanh nghiệp trên địa bàn.
UBND phường Tân Thanh, TP Điện Biên Phủ vừa tổ chức sơ kết cụm liên kết ANTT trên địa bàn phường năm 2020. Dự và chỉ đạo hội nghị có các đồng chí lãnh đạo Công an thành phố, lãnh đạo Đảng ủy phường.
 

Hội nghị sơ kết cụm liên kết ANTT số 2, phường Tân Thanh
 
Trong năm qua, phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ trên địa bàn phường Tân Thanh luôn được cấp ủy, chính quyền phường quan tâm chỉ đạo sát sao, nhiều mô hình phòng chống tội phạm được xây dựng, củng cố và phát huy hiệu quả. Trên địa bàn phường đã xây dựng 4 cụm liên kết ANTT giữa các tổ dân phố với các cơ quan, đơn vị, trường học, doanh nghiệp trên địa bàn. Các cụm liên kết ANTT đã phối hợp với Công an phường, các ban, đoàn thể phường làm tốt công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho nhân dân, CBCNV và học sinh về âm mưu thủ đoạn của các đối tượng thù địch, các loại tội phạm để nhân dân nâng cao cảnh giác, kịp thời phát hiện, tố giác tội phạm; tố chức tuần tra kiểm soát giữ gìn ANTT; phối hợp với lực lượng công an giải quyết tốt 11 vụ việc hình sự, 13 vụ tranh chấp, mâu thuẫn, khiếu kiện. Làm tốt công tác quản lý hành chính, thu thập thông tin Dữ liệu quốc gia về dân cư, vận động thu hồi vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ; quản lý 17 đối tượng cơ sở giáo dục bắt buộc, 75 đối tượng tù tha về có mặt tại địa bàn…Trên địa bàn phường tình trạng trộm cắp được giảm thiểu, không có điểm nóng về ANTT.

UBND phường Tân Thanh tặng giấy khen cho tập thể, cá nhân
có thành tích trong công tác bảo đảm ANTT
 
Mô hình cụm LKANTT trên địa bàn phường đã phát huy hiệu quả rõ rệt, tạo thế trận an ninh vững chắc, bảo đảm giữ vững ANTT trên địa bàn, góp phần ổn định, phát triển kinh tế, xã hội địa phương./.

 
 
 

Tác giả bài viết: Trường Long