Trình báo mất giấy thông hành tại Công an cấp xã

1 Cơ sở pháp lý
  - Luật Xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam
- Nghị định số 76/2020/NĐ-CP ngày 01/7/2020 của Chính phủ quy định chi tiết đối tượng, trình tự, thủ tục, thẩm quyền cấp, thu hồi, hủy giá trị sử dụng giấy thông hành.
2 Điều kiện thực hiện TTHC
    Công dân Việt Nam bị mất giấy thông hành ở trong nước, trong thời hạn 48 giờ kể từ khi phát hiện giấy thông hành bị mất, người bị mất giấy thông hành phải thực hiện thủ tục trình báo cho cơ quan đã cấp giấy thông hành đó.
3 Thành phần hồ sơ
   + 01 đơn trình báo mất giấy thông hành (mẫu M02;
+ Giấy tờ chứng minh là cha, mẹ hoặc người đại diện theo pháp luật đối với trường hợp trình báo mất giấy thông hành cho trẻ em dưới 14 tuổi, người mất năng lực hành vi dân sự, người có khó khăn trong nhận thức, làm chủ hành vi.
4 Số lượng hồ sơ
     01 (một) bộ hồ sơ.
5 Thời hạn giải quyết
     Không quá 01 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.
6 Nơi tiếp nhận và trả kết quả
     Trụ sở Công an cấp xã
7 Thời gian tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả
     Trong giờ hành chính từ thứ 2 và thứ 7 hàng tuần (trừ ngày nghĩ lễ, Tết).
8 Lệ phí
     Không
9 Quy trình xử lý công việc
B1    Chuẩn bị hồ sơ đầy đủ theo quy định.
B2 Nộp hồ sơ:
- Công dân Việt Nam thường trú lại các xã, phường, thị trấn tiếp giáp đường biên giới Việt Nam - Trung Quốc bị mất giấy thông hành xuất, nhập cảnh vùng biên giới ở trong nước thực hiện việc trình báo mất giấy thông hành tại Công an cấp xã đã cấp giấy thông hành đó.
- Cán bộ tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung của hồ sơ:
+ Nếu hồ sơ đầy đủ, hợp lệ thì tiếp nhận;
+ Nếu hồ sơ chưa hợp lệ thì hướng dẫn người nộp hồ sơ bổ sung cho đầy đủ..
 

Nguồn tin: congan.dienbien.gov.vn