Trình báo mất giấy thông hành tại Công an cấp xã

5.1. Cơ sở pháp lý
  - Luật số 49/2019/QH14 ngày 22/11/ 2019 Luật Xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam.
- Nghị định số 76/2020/NĐ-CP ngày 01/7/2020 Nghị định Quy định chi tiết đối tượng, trình tự, thủ tục, thẩm quyền cấp, thu hồi, hủy giá trị sử dụng giấy thông hành.
- Quyết định số 5375/QĐ-BCA ngày 29/6/2021 Quyết định về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành, được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực quản lý xuất nhập cảnh thuộc thẩm quyền giải quyết của Bộ Công an.
- Thông tư số 73/2021/TT-BCA ngày 29/6/2021 của Bộ Công an quy định về mẫu hộ chiếu, giấy thông hành và các biểu mẫu liên quan.
5.2 Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC
  Công dân Việt Nam đã được Phòng QLXNC - Công an tỉnh Điện Biên cấp giấy thông hành biên giới Việt Nam - Lào mà bị mất giấy thông hành ở trong nước, trong thời hạn 48 giờ kể từ khi phát hiện GTH bị mất, người bị mất GTH phải thực hiện thủ tục trình báo cho Phòng QLXNC - Công an tỉnh Điện Biên.
5.3 Thành phần hồ sơ
  - 01 đơn trình báo mất giấy thông hành theo mẫu M02 (ban hành kèm theo Nghị định số 76/2020/NĐ-CP ngày 01/7/2020) đã điền đầy đủ thông tin.
(Lưu ý:Trường hợp gửi đơn báo mất GTH qua dịch vụ bưu chính thì phải có xác nhận của Trưởng Công an phường, xã, thị trấn nơi đang cư trú)
- Trường hợp trình báo mất GTH cho trẻ em dưới 14 tuổi, người mất năng lực hành vi dân sự, người có khó khăn trong nhận thức, làm chủ hành vi: Phải có giấy tờ chứng minh là cha, mẹ hoặc người đại diện theo pháp luật.
5.4 Số lượng hồ sơ
  01 (một) bộ hồ sơ.
5.5 Thời hạn giải quyết
  01 (một) ngày làm việc.
5.6 Nơi tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả
  Trụ sở Công an cấp xã
5.7 Thời gian tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả
  Từ thứ 2 đến sáng thứ 7 hàng tuần (trừ ngày nghỉ, lễ, tết).
5.8 Lệ Phí
  - Không.
5.9 Quy trình xử lý công việc
TT Trình tự
B1 - Chuẩn bị hồ sơ đầy đủ theo quy định; nộp hồ sơ.
- Người bị mất GTH trực tiếp nộp hồ sơ hoặc gửi đơn báo mất GTH qua dịch vụ bưu chính.
- Đối với trẻ em dưới 14 tuổi, người mất năng lực hành vi dân sự, người có khó khăn trong nhận thức, làm chủ hành vi theo quy định của Bộ luật dân sự: đơn trình báo mất GTH do cha, mẹ hoặc người đại diện theo pháp luật khai và ký thay.
B2 Tiếp nhận, đối chiếu, kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ:
- Trường hợp hồ sơ đầy đủ, hợp lệ thì tiếp nhận hồ sơ.
- Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ, chưa hợp lệ thì hướng dẫn người nộp hồ sơ bổ sung, hoàn chỉnh
B3 Thẩm định hồ sơ: Nếu đầy đủ, chính xác, thì nhập dữ liệu vào máy tính để tra cứu, đối chiếu với dữ liệu cấp thông hành, sau đó lập danh sách.
B4 Trình lãnh đạo phê duyệt danh sách công dân đã khai báo mất GTH.
 
B5 Lưu hồ sơ theo dõi
 

Nguồn tin: congan.dienbien.gov.vn